هیچکس به حرف رهبری گوش نمیدهد

محمدیان رئیس نهاد نمایندگی رهبری با اشاره به تلاش دشمنان برای محدود کردن قدرت موشکی کشور، گفت: مطمئن باشید آنها نمی‌توانند جلوی مسئله موشکی و نفوذ ما در منطقه را بگیرند.
وی افزود: یکی از مواردی که رهبری چندین سال است‌ روی آن تاکید می کنند اما مسئولین به آن توجه نمی کنند، همین زخم های اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم است.
وی گفت: اقتصاد کشور توسط بانک‌ها بیمار شده است و انقدر قدرتمند شدند که دست کسی به آنها نمی رسد.
آسیب‌های اجتماعی از دیگر زخم‌هایی است که رهبری به آن تاکید می‌کنند و طرح و تذکر می‌دهند اما کمتر مسئولی آن را مورد توجه قرار می‌دهد.
مسابقه قدرت و ثروت زخم دیگری است، زخم دیگر شفافیت درآمد مسئولیت است که این مسئله مطرح شده اما به هیچ جا نمی‌رسد.
وی گفت: ژست هایی که برخی مسئولین می‌گیرند مانند حضورشان در شرکت‌ها و خودروهای خودشان باعث می‌شود مردم نسبت به مسئولین بی اعتماد یا کم اعتماد شوند.
رهبری می‌گویند: مسئله فرهنگی آنقدر مهم و خطرناک است که من بعضی شب‌ها برای این مسئله خوابم نمی برد.
وی گفت: انقلاب از گردنه های سخت تر از اینها عبور کرده که ان شاءالله از اینها هم عبور خواهیم کرد.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...