واشنگتن تایمز: دیدار با مجاهدین خلق، مبارزان ازادی ایران که برای تغییر رژیم تلاش میکنند

روزنامه واشنگتن تایمز
تاریخ: 19 سپتامبر 2018
نویسنده : Todd Wood

 

فرستنده: پریا – م

 

دیدار با مجاهدین خلق، مبارزان ازادی ایران که

برای تغییر رژیم تلاش میکنند

 

من برای بازدید از اردوگاه جدید سازمان مجاهدین خلق ایران  که در 45دقیقه ای خارج از تیرانا واقع شده است دعوت شدم. خانه ای جدید برای 3200نفر از پرسنل جنبش مجاهدین خلق ایران که پس از خروج انها  از عراق  بخاظر حمایت از دولت ایران ساخته شده است.  من میخواهم در اینده  در مورد این گروه بیشتر  بررسی کنم و  بنویسم . اما امروز میخواهم انجه را در “اشرف 3 ” دیدم  را برایتان بازگو کنم.

h

ttps://www.washingtontimes.com/news/2018/sep/19/meet-mek-iranian-freedom-fighters-longer-freedom/e