واکسیناسیون به صورت فعلی تا ۳سال دیگر ادامه خواهد داشت

رئیس پیشین اداره تجهیزات پزشکی کشور گفت: اگر واکسیناسیون با همین روند ادامه یابد حدود ۲ یا ۳ سال دیگر درگیر این موضوع هستیم. در این صورت تا آن موقع همه افراد این بیماری را گرفته‌اند و عفونت طبیعی هم ایجاد شده است.

همشهری انلاین، به گفته حسین کیوانی، رئیس پیشین اداره تجهیزات پزشکی رژیم: اگر واکسیناسیون با همین روند ادامه پیدا کند تا حدود ۳سال دیگر درگیر این موضوع هستیم که در این صورت تا ان موقع دیگر همه افراد این بیماری را گرفته اند و عفونت طبیعی هم ایجاد شده است.

وی که متخصص ویروس‌شناسی است گفت: اگر واکسن‌ها در سرمای مناسب نگهداری نشوند، کارایی خود را از دست می‌دهند البته نه به سرعت چراکه فریزهای نگهداری واکسن بسته به نوع و با توجه به درجه حرارتشان واکسن‌ها را تا چند ساعت سرد نگه می‌دارند.اما بعد از آن افت دما می‌تواند، سبب خراب شدن واکسن‌ها شود.