وبلاگ طلوع آفتاب – کودکان کار

 تف به روت اگه از بابام بخوای که رای بده!

اره عزیزم تو خوب گفتی، تف برانانی که دوران کودکیت را از تو گرفتند.. راستی، روز جهانی کارگر بر تو هم مبارک باد.

کودکان کار

کودکان کار، روز جهانی تو هم مبارک باد

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...