وحشت علوی از سرنگونی:عوارض کرونا در کشور امنیتی نشد

عوارض کرونا در کشور امنیتی نشد/ آرامش در کشور برقرار است

وزیر اطلاعات رژيم با خوشحالی از اینکه هنوز سرنگون نشده ایم گفت: در آغاز شیوع بیماری کرونا دغدغه‌ای داشتیم که مسائل اقتصادی و اجتماعی و عوارض ناشی از آن موجب چالش امنیتی شود که امروز اعلام می‌کنیم عوارض کرونا در کشور، امنیتی نشد.

به نوشته مهر، به نقل از صداوسیما ی رژیم ،دژخیم علوی وزیر اطلاعات در حاشیه نشست ستاد کرونا استان تهران در جمع خبرنگاران گفت: ما در آغاز شیوع بیماری کرونا دغدغه‌ای داشتیم که مسائل اقتصادی و اجتماعی و عوارض ناشی از آن موجب چالش امنیتی شود که امروز اعلام می‌کنیم عوارض کرونا در کشور، امنیتی نشد.

علوی افزود: در این مدت نگرانی هم از بابت اقشار تنگ دست جامعه داشتیم که مردم و دولت و نیروهای مسلح به عرصه آمدند و با بسته‌های معیشتی و کمک‌های مومنانه این دغدغه هم برطرف شد.

وی به طور ضمنی گفت که سرنگونی از تهران شروع میشود و برای همین هم ما بیشترین کنترل را روی تهران داریم و گفت:” صیانت از تهران با شهرهای دیگر تفاوت می‌کند و اگر شما زلزله تهران را با دیگر شهرها مقایسه کنید، به حساسیت تهران پی می‌برید.

علوی بمنظور روحیه دادن به مزدوران رژیم گفت: ” درباره شرایط کنونی کشور باید بگویم که  براساس نظرسنجی‌ها هرچه از شیوع کرونامی‌گذریم، نارضایتی مردم از دستگاه‌ها و سازمان‌ها در بحث کرونا کمتر و رضایت آن‌ها رو به افزایش است.”!!!!!!