وحشی‌گری مأموران سرکوبگر گشت ارشاد علیه زنان + ویدئو

کنک زدن یک دختر  توسط مأموران سرکوبگر گشت ارشاد شمه دیگری از وحشت رژیم ضد زن حاکم بر ایران را نشان میدهد.

اگر چه انتشار این ویدئو واکنش برحی از مسئولان رژیم وحشی را برانگیخته است، اما این واکنشها به غیر از ترس چیز دیگری را بیان نمیکند.

در این ویدئو کشمکش لفظی یک دختر جوان با چند مأمور «گشت ارشاد» دیده و شنیده می‌شود که ناگهان دست‌کم یکی از مأموران زن به سوی دختر جوان حمله‌ور می‌شود و این دختر بی‌حال روی زمین می‌افتد.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...