ورشکستگی بانکهای خصوصی در ایران

 بانک‌های خصوصی نمره قبولی نمی‌گیرند/ ضرورت دولتی شدن بانک‌های خصوصی زیان‌ده

 نشست آثار بانکداری خصوصی در اقتصاد ایران برگزار شد. د ر این نشست دبیر کمیسیون اقتصادی رژیم، گفت: “در شرایط فعلی که زیان انباشت بسیاری از بانک‌های خصوصی از سرمایه آن‌ها پیشی گرفته است، یکی از گزینه‌ها این است که این بانک‌ها به سرعت دولتی شوند تا سپرده مردم در این بانک ها پرداخت و از افزایش زیان آن‌ها جلوگیری شود. چراکه هرچه وضعیت به همین شکل کنونی ادامه پیدا کند، وضعیت بدتر می‌شود. ” فارس