وزیر اطلاع رسانی بحرین : ایران حامی تروریسم است!

به گزارش خبرگزاری رسمی بحرین، «علی بن محمد الرمیحی»، وزیر اطلاع رسانی بحرین در سخنانی گفت :که ایران حامی تروریسم است!

بر اساس این گزارش، وی ادامه داد: سیزده شرط کشورهای تحریم کننده برای پایان دادن به بحران قطر همچنان روی میز است و دوحه تا زمان عدم تحقق این شروط، باید انتظار ادامه وضعیت کنونی را داشته باشد.

این مقام بحرینی همچنین ضمن منفی توصیف کردن نقش شبکه قطری الجزیره در پوشش تحولات جهان عراق گفت: الجزیره خط و خطوط خود را از مقامات دوحه می گیرد و برنامه های آن را اجرا و به همه ارزش های عربی توهین می کند.

الرمیحی همچنین گفت: هر که خطر ایران برای امت عربی را دست کم می گیرد، خود را به تجاهل زده است. ایران همواره برای دخالت در امور تمامی کشورهای عربی تلاش کرده است!

وی گفت: بحرین قلعه ای است که توطئه های زیادی از سوی ایران روانه آن شده است! رسانه های قطری تلاش می کنند ایران را کشوری غیردشمن نشان دهند اما برای همه آشکار شده که ایران حامی تروریسم است!

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...