وزیر خارجه رژیم در لیست سیاه آمریکا قرار گرفت

دولت آمریکا روز چهارشنبه تحریم هایی علیه محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، اعلام کرده است.

دربیانیه ای که دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا در وبسایت خود منتشر کرده، آمده است کهظریف متولد ۱۹۶۰ در معرض “تحریم های ثانویه” قرار می گیرد.

در بیانیه خزانه داری آمده است که ظریف تحریم می شود “چون به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای رهبر جمهوری اسلامی ایران کار می کند یا به نمایندگی از سوی او عمل می کند.”

براساس این بیانیه رئیس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، روز ۲۴ ژوئن با صدور فرمان اجرایی ۱۳۸۷۶ تحریم هایی را بر رهبر رژیم و دفتر او اعمال کرد که تحریم سایر افراد مرتبط با رهبر ایران یا دفتر او را مجاز می کرد.

قرار گرفتن ظریف در این فهرست براساس همان دستور انجام می شود.

جواد ظریف در واکنشی در توییتر به زبان انگلیسی نوشت: “دلیل قرار دادن من در فهرست تحریم ها از سوی آمریکا این است که من ‘سخنگوی اصلی ایران در اطراف جهان هستم’.”

او افزود: “آیا حقیقت اینقدر دردناک است؟ این تاثیری بر من یا خانواده ام ندارد، چون ملک یا منافعی در خارج از ایران ندارم. متشکرم که مرا چنین تهدیدی برای دستور کار خود می دانید.”