وزیر خزانه داری امریکا: زود است از کاهش تحریمها علیه ایران صحبت کنیم

جاکوب لو، وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت، به‌رغم مذاکرات اخیر ژنو در مورد برنامه هسته‌ای ایران، سخن گفتن از کاهش تحریم‌های آمریکا علیه ایران هنوز زود است.

جاکوب لو وزیر خزانه داری آمریکا  در گفتگو با شبکه ان.بی.سی گفت: باید بگویم چرا این تحریمها از اول روی رژیم اعمال شدند؟ تحریم برای تغییر نحوه تفکر رژیم ایران در مورد گزینه هایش بود. فشار اقتصادی آنها را به سر میز مذاکره برای تغییر برنامه اتمی کشاند… ابتدا باید ببینیم آیا آنها برنامه اتمی خود را به عقب برمی گردانند. من می توانم این جا به شما بگویم وقتی زمان آن برسد و این تحرکات از رژیم ایران دیده شود، هر تغییر دوطرفه یی به صورت متناسب اعمال خواهد شد. اما اکنون خیلی زود است در مورد کاهش تحریمها صحبت کنیم.

جک لو افزود: من هنوز نگفته ام برای کاهش تحریمها آنها باید چه کار کنند. فقط می گویم ما باید ببینیم آنها قدمهایی برای دور شدن از کسب توانمندی تسلیحات اتمی بردارند، ما باید شواهد کاملاً مادی ببینیم و تا این قدمها را نبینیم، اقدامی در مورد تحریمها نخواهیم کرد.
 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...