وزیر علوم : تلاش برای ادامه تحصیل دانشجویان ایرانی در داخل کشور

وزیر علوم از اهتمام این وزارتخانه برای ادامه تحصیل دانشجویان ایرانی خارج از کشور، در ایران خبر داد.

منصور غلامی  درباره تامین ارز برای دانشجویانی که خارج از کشور تحصیل می‌کنند، گفت: الان وظیفه ما در این زمینه برای حل مشکل دانشجویانی که خارج از کشور تحصیل می‌کنند فراهم کردن شرایط  برای آمدن به داخل است که امیدواریم با بازگشت به کشور در دانشگاه های خوب ما که ظرفیتش هم وجود دارد بیایند و تحصیل کنند چرا که معتقدم بسیاری از دانشگاه‌های ما از برخی دانشگاه هایی که دانشجویان مان در خارج از کشور در آن تحصیل می کنند بهتر است. ایسنا

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...