وزیر پیشین بازرگانی: ۴۰ درصد دارایی‌های بانک‌های ایران ساختگی است

صدای امریکا: یحیی آل اسحاق عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می‌گوید ۴۰ درصد دارایی‌های بانکی موهومی و حساب‌های ساختگی است که توسط مجامع بانک‌ها ساخته شده است.

همچنین به گفته او ۷۵ درصد از دارایی‌های بانک‌ها از رده خارج است.

بنا به اظهارات آقای آل اسحاق که پیش از این در دولت هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، وزیر بازرگانی بوده، ظرف ۴۰ سال گذشته حجم نقدینگی کشور ۳۵۰۰ برابر شده است و در ۶ تا ۷ سال گذشته حجم نقدینگی بصورت جهشی افزایش یافته اما علیرغم رشد ۲۰ درصدی نقدینگی سالانه در سال‌های اخیر، تولید کمتر از ۷ سال پیش است.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...