وضعیت فلاکت بار ظریف در کنفرانس مونیخ

ظریف با گروه «الدرز» دیدار و گفتگو کرد

ظریف در حاشیه نشست کنفرانس امنیتی مونیخ مجددا مورد انتقاد وزیر خارجه کانادا قرار گرفت و سپس به ملاقات واتیکان رفت و سپس هم به ملاقات با گروه الدرز (ریش سفیدان – مقامات بلند پایه سابق سازمان ملل متحد) . ملاقات با ریش سفیدان سابق سازمان ملل متحد به گفته رژیم و فحش خوردن ازتظاهر کنندگان ایرانی در المان بالاترین دست اورد ظریف از سفر به مونیخ.