وقتی رژیم جلاد خودش خودش را مسخره میکند

خب بچه‌ها کدوم بانکو باید بزنیم؟

تو چقد هلویی آخه مصطفی

آقای لاریجانی اونجا رو میبینی؟ اونجا عده‌ای خوابیدن عده‌ای هم حرکات موزون می‌کنن.

حرکات موزون

تابناک

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...