وقوع 4انفجار در برخی مناطق استان میسان

یه گفته یک منبع امنیتی عراق؛ تدابیر امنیتی در تمام مناطق بغداد تشدید شده است. منابع عراقی از وقوع چهار انفجار در برخی مناطق استان میسان خبر دادند. بر اساس گزارش تابناک، انفجار اول در منطقه عواشه در نزدیکی منزل یکی از رهبران جنبش انصار الله الاوفیا رخ داده، انفجار دوم خانه مدیر بانک کشاورزی را هدف گرفته و انفجار سوم هم منزل یکی از مسئولان جنبش عصائب اهل الحق در منطقه العوفیه را هدف گرفته بود. انفجار چهارمی هم رخ داد که دفتر جنبش عصائب اهل الحق هدف آن بود.