ولایتی با ذوق و شوق می‌گفت «ما داریم به آب‌های گرم مدیترانه می‌رسیم بطوریکه صفویه هم نرسید»

«مصطفی تاجزاده»، فعال اصلاح‌طلب و از دستگیرشدگان فتنه سال ۸۸ در مصاحبه با شماره اخیر نشریه امید جوان گفته است:
مثلا آقای ولایتی جوری با ذوق و شوق می‌گفت «ما داریم به آب‌های گرم مدیترانه می‌رسیم بطوریکه صفویه هم نرسید»؛ گویی امپراطوری قوی‌تر از صفویه تأسیس کرده‌ایم.

در حالی که در همین تهران برای تأمین حداقل‌های مردم مشکل داریم. برخی از مردم ماه‌هاست گوشت نخورده‌اند. این ننگ است.

او می‌افزاید: این همان چیزی است که آقای بهشتی می‌گفت که این جامعه لجن است.

تاجزاده می‌گوید: اینجا مردم گرسنه باشند که می‌خواهیم به آب‌های گرم مدیترانه دسترسی پیدا کنیم!؟

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...