ولا یتی در جمع میهمانان خارجی دهه زجر هر چی دروغ بلد بود گفت

مشاور رهبری در امور بین‌الملل همچنین بیان کرد: از نظر اقتصادی و اجتماعی نیز انقلاب اسلامی ایران به رغم تحریم‌های 40 ساله دستاوردهای بزرگی برای ملت ایران به ارمغان آورده است که مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل همچنین بیان کرد: از نظر اقتصادی و اجتماعی نیز انقلاب اسلامی ایران به رغم تحریم‌های 40 ساله دستاوردهای بزرگی برای ملت ایران به ارمغان آورده است که گسترش عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت و امکانات،‌ ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و خودکفایی در بسیاری از زمینه‌ها از آن جمله است. همچنین باید از احیا و اجرای قوانین اسلامی در سطح کلان جامعه در ابعاد سیاستگذاری و قانونگذاری، ترویج فرهنگ اسلامی و قرآنی و احیای شعائر الهی و احکام اسلامی، مبارزه با انحطاط و ابتذال فرهنگی و اعتلای فرهنگ اسلامی هم نام برد که از جمله دستاوردهای انقلاب در حوزه فرهنگی است.
ولایتی خاطرنشان کرد: علاوه بر آثار ارزشمند داخلی انقلاب، دو دستاورد مهم نیز در عرصه خارجی به وجود آمده که گفتمان و اندیشه بیداری، مقاومت و استکبارستیزی و ورود اسلام به افق‌های تمدن نوین اسلامی در فراسوی جغرافیای ایران از آن جمله است که بیش از پیش سایر مکاتب فکری و تمدنی غرب را به چالش کشیده و نظام سلطه و استکبار را با هزینه‌های سنگین مواجه ساخته است. در بسیاری از زمینه‌ها از آن جمله است. همچنین باید از احیا و اجرای قوانین اسلامی در سطح کلان جامعه در ابعاد سیاستگذاری و قانونگذاری، ترویج فرهنگ اسلامی و قرآنی و احیای شعائر الهی و احکام اسلامی، مبارزه با انحطاط و ابتذال فرهنگی و اعتلای فرهنگ اسلامی هم نام برد که از جمله دستاوردهای انقلاب در حوزه فرهنگی است.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...