ولی فقیه رژیم فاشیسم مذهبی در رديف شرورترين افراد جهان

مجله آمريکايی فارن پاليسی، علی خامنه ای، ولی فقیه رژیم آخوندی را در رديف شرورترين افراد در جهان قرار داد.

در ارزيابی اين نشريه علاوه بر خامنه ای، پاسدار جعفری سرکرده سپاه پاسداران، آخوند مصلحی وزير اطلاعات، پاسدار رستم قاسمی وزير نفت و محسن فخری زاده از دست اندرکاران برنامه اتمی رژيم نيز در رديف افراد شرور قرار گرفتند.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...