ولی فقیه رژیم فاشیسم مذهبی در ردیف شرورترین افراد جهان

مجله آمریکایی فارن پالیسی، علی خامنه ای، ولی فقیه رژیم آخوندی را در ردیف شرورترین افراد در جهان قرار داد.

در ارزیابی این نشریه علاوه بر خامنه ای، پاسدار جعفری سرکرده سپاه پاسداران، آخوند مصلحی وزیر اطلاعات، پاسدار رستم قاسمی وزیر نفت و محسن فخری زاده از دست اندرکاران برنامه اتمی رژیم نیز در ردیف افراد شرور قرار گرفتند.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...