ویدئو – شعار مرگ بر دیکتاتور در در مراسم تشیع جنازه در اصفهان

این تظاهرات ضد حکومتی با استفاده از فرصت تشییع جنازه آخوند طاهری در اصفهان امروز صبح، سه شنبه 14 خرداد، صورت گرفت. شرکت کنندگان از فرصت استفاده کرده و شعار مرگ بر دیتاتور سر دادند.

http://video.fffi.se/#!album-322–edit

 

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...