ویدیو – «بدون هیچ دلیلی، خاک تو سر جلیلی»

در تهران جوانان هوشیار که می دانستند جلیلی کاندید ولی فقیه شکست خورده ارتجاع بود در تظاهرات خود به دنبال پیروزی تیم ملی فوتبال ایران شعار می دادند «بدون هیچ دلیلی، خاک تو سر جلیلی». جوانان همچنین شعار می دادند: «امشب شب شادیه جای ندا خالیه».

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...