ویدیو – تظاهرات پشتیبانان مقاومت مقابل سفارت امریکا در استهلم علیه حمله به اشرف

هواداران و پشتیبانان مجاهدین خلق و مقاومت ایران از صبح امروز در مقابل سفارت امریکا تجمع کرده و علیه حمله جنایتکارانه مالکی-خامنه ای به تظاهرات پرداختند. این تظاهرات همچنان ادامه دارد.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...