ویدیو – سعید جلیلی را بهتر بشناسیم

‏از سعید جلیلی به عنوان پر شانس ترین کاندید نمایش انتخاباتی ریاست جمهوری که مورد مرحمت “ولایت فقیه” قرار گیرد نام برده میشود. از قطع یک پا تا ریاست “اداره تخلفات” وزارتخارجه در همکاری با هاشمی ثمره و نیک آئین بازجوی اوین، و تا نزدیکی به مجتبی خامنه یی و دبیری شورایعالی امنیت ملی و ا…
شما میتوانید در صورت تمایل این وییو را کپی کنید
اینجا را کلیک کنید.

http://video.fffi.se/#313

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...