ویدیو – شعار سرنگونی نظام در تظاهرات جوانان اهواز

بنا به گزارشهاى دريافتى روز جمعه 22فروردين93  به دنبال پيروزى تيم فولاد خوزستان، جوانان به خيانانها ريخته و با شعارهاى ضدحكومتى با ماموران رژيم درگير شدند.
جوانان با «الشعب يريد اسقاط النظام»، مردم سرنگونى نظام را مى خواهند و«ارحل روحانى «روحانى برو گمشو» به تظاهرات پرداخته و با ماموران سركوبگر حكومت آخوندى درگير شدند.
مأموران رژيم با پرتاب گاز اشک آور به جوانان يورش برده تا مانع  از گسترش تظاهرات جوانان شوند.