ویدیو – مستندی تکاندهنده ازهمکاری یک خائن خود فروخته برای قتل عام مجاهدین در اشرف

مستندی تکاندهنده ازهمکاری یک خائن خود فروخته برای قتل عام مجاهدین در اشرف. این فیلم از افشاگری های سازمان مجاهدین خلق می باشد که از سیمای ازادی پخش شده است.

شما میتوانید در صورت تمایل این فیلم را به صورت رایگان دانلو کنید. لطفا اینجا را کلیک کنید

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...