ویدیو: نامه خامنه ای به روحانی و شرط پذیرش جام زهر اتمی

به گزارش رادیو فرانسه علی خامنه ای، رهبر رژیم جم حاکم بر ایران در نامه ای به حسن روحانی متن توافق اتمی معروف به برجام را به شرط رعایت تذکرات وی تأئید کرد.

بخش مهمی از این نامه به تکرار ضدیت خامنه ایبا آمریکا اختصاص یافته که طی آن علی خامنه ای تأکید کرده است که دولت آمریکا چه در موضوع هسته ای و چه در سایر قضایا جز خصومت و اخلال رویکرد دیگری در قابل جمهوری اسلامی نداشته و به گمان او بعید است که آمریکا در آینده تغییری در این روش بدهد.