ویلای جنجالی لواسانات مربوط به داماد شمخانی است

دبیر شورای عالی امنیت رژیم پاسدار علی شمخانی که دزدی و جنایت را از رهبر خود یاد گرفته است علیرغم گرفتن حکم تخریب ویلای غیر مجاز داماد خود همچنان بدنبال دادن رشوه و خریدن شهردار و ماموران شهرداری دارذ.

به نوشته تابناک ” حکم تخریب متعلق به کمیسیون ماده ۱۰۰ است که مالک اعتراض کرده و پرونده به تجدید نظر ارجاع می‌شود و در آنجا هم مجدد رأی تخریب صادر شده است. پرونده به دیوان عدالت اداری ارجاع شده و زمانی که پرونده به این مرحله میرسد دیوان دستور توقف موقت صادر می‌کند تا نظرن‌هایی اعلام شود.

این ویلا متعلق به حسن میرمحمدعلی است و در فضای مجازی به علت نسبت وی با دبیر شورای عالی امنیت ملی خبر ساز شده است. میر محمد علی داماد علی شمخانی است. در فضای مجازی همچنین نوشته شده است که سند اصلی این ویلا به اسم یک پسر 3ساله و یا نوه شمخانی است. ویدئوی زیر هم دجالگیری سران دزد رژیم را نشان  میدهد.