ویلموتس از رژیم؛ غرامت سنگین می‌خواهد

در حالی که امروز فدراسیون فوتبال طی بیانیه ای در پاسخ به یک نماینده مجلس صراحتا از عدم پرداخت غرامت در ورت فسخ قرارداد ویلموتس خبر داده بود؛ اما حالا خبر رسیده که این مربی بلژیکی خسارت سنگینی بابت اخراج یا فسخ احتمالی طلب می کند.

فدراسیون فوتبال باید غرامت سنگینی بابت قرارداد مارک ویلموتس پرداخت کند هرچند روسای فدراسیون این موضوع را رد کرده اند.

بنوشته تابناک، هاشمی عضو فراکسیون ورزش مجلس هم بر پرداخت اجباری غرامت به مربی بلژیکی را در صورت قطع همکاری تاکید دارد. او فاش کرد فدراسیون فوتبال در جریان مذاکرات برای فسخ قرارداد باید مبلغی حدود ۲ تا ۳ میلیون یورو به ویلموتس پرداخت کند. . این نماینده مجلس گفت: «اکنون مارک ویلموتس برای فسخ قرارداد خود ۲ تا ۳ میلیون دلار می‌خواهد. او دو میلیون یورو دریافت داشته و حالا دو تا سه میلیون یورو هم غرامت می‌خواهد.»