یورش مسلحانه به اشرف – شماره ۱۸

shora

فراخوان مقاومت ایران به آمریکا و ملل متحد برای آزادی فوری ۷ گروگان

همچنانکه در اطلاعیه های پیشین اعلام شده است، تا کنون ۵۲ تن از شهیدان اشرفی در جریان قتل عام وحشیانه بامداد ۱۰ شهریور اشرف شناسایی شده اند. شماری از ساکنان مفقود شده اند و جستجو برای یافتن آنها بجایی نرسیده است. این افراد مانند حمله مرداد ۱۳۸۸ توسط نیروهای عراقی به گروگان گرفته شده اند و در معرض اذیت و آزار قرار دارند. آنان می بایستی فورا آزاد و برگردانده شوند.

اسامی افرادی که به گروگان گرفته شدند عبارتند از: مجاهدان خلق، وجیهه کربلایی، محبوبه لشکری، فاطمه سخایی، فاطمه طهوری، لیلا نباهت، صدیقه ابراهیم پور و کمال نیکنامی. تمام این افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو هستند و ازسوی کمیساریای عالی پناهندگان مشمول حفاظتهای پناهندگی و”افراد مورد نگرانی“ اعلام شده اند.

مقاومت ایران با یادآوری مسئولیت ملل متحد و دولت عراق در قبال امنیت و سلامت این افراد خواهان مداخله فوری، برای آزادی بلادرنگ این افراد و بازگرداندن آنهاست.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...