پاسدار شمخانی در مورد جدا شدن اقلیم کردستان هشدار داد

پاسدار شمخان،یدبیر شورای عالی امنیت ملی رژیم، تهدید کرد که جدایی اقلیم کردستان از عراق به معنای «پایان یافتن» تمام توافقهای نظامی و امنیتی دو طرفه و همچنین «مسدود شدن همه گذرگاه‌های مرزی» ایران با این اقلیم است.

وی  همچنین گفت که ایران فقط دولت واحد، یکپارچه و فدرال عراق را به رسمیت می‌شناسد.

شمخانی روز یک شنبه،۲۶ شهریور، در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفت که همه پرسی جدایی اقلیم کردستان از عراق «وجاهت و اعتبار قانونی ندارد» و« به طور قطع آثار ضدامنیتی برای منطقه، عراق به ویژه اقلیم کردستان خواهد داشت».

وی تاکید کرد که توافقات مرزی ایران «صرفاً با محوریت دولت مرکزی عراق پابرجاست» و جدایی اقلیم کردستان «به معنای مسدود شدن تمام معابر و گذرگاه های مشترک مرزی خواهد بود».

در روزهای گذشته نیز مقامات ارشد رژیم با همه پرسی در اقلیم کردستان عراق مخالفت کرده اند.

مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، گفته که مخالفت‌ها با همه‌پرسی را نمی‌پذیرد، چون مخالفان رفراندوم هیچ “پیشنهاد جایگزینی” نداده‌اند.

بارزانی افزوده که امیدوار است کردها ناچار نباشند بر سر مناطق مورد مناقشه‌ای مانند کرکوک بجنگند، اما اگر کسانی بخواهند در این مورد به اسلحه متوسل شوند، با آنها مقابله خواهند کرد.