پخت 15 هزار غذا در هر وعده برای زندانیان بدون کمک انها

منتظری دادستان جنایتکار رژیم که از اعلام هرگونه اماری خودداری میکرد به گفته مشرق در دیدار از زندان تهران بزرگ و یا همان فشافویه در حین عبور از سالنها و پیش از رسیدن به بند نگهداری زندانیان سری هم به آشپزخانه زندان مجهز زندان زد.

در این بخش مشخص شد که در هر وعده غذایی 15 هزار غذا برای تقسیم شدن بین زندانیان پخته می‌شود و تلاش هم شده است تا از خود زندانیان برای کار در آشپزخانه استفاده نشود.!!!!!