پدرطالقانی، تفسیر سوره نازعات (11) قسمت پایانی


خلاصه بحث

هر کس میتواند خودش پرونده و کتاب و کار خود را بخواند

درس بقا عمل و بقا انسان مورد اتفاق همه دانشمندان و علما هستند. سقراط و……

یک پدیده مادی مثل انسان  برای دنیای مادی چرا فداکاری بکند؟

مسائل بعد از این دنیا و اینکه جه پیش میاید فقط در قران امده است.

تحولات زمین به انسان رسید و حالا مسیری که انسان طی میکند تا نهایت

 

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...