پنج نفر در شیراز اعدام شدند

بنا بر گزارشهای منتشره حکم اعدام پنج نفر متهم به قاچاق مواد مخدر با احکام دادگاه انقلاب صبح امروز سه شنبه  24 دی در محل زندان عادل آباد شیراز به اجرا در آمد.

به گزارش مهر، احکام اعدام این افراد که اقدام به حمل و نگهداری مسلحانه ۵۹ کیلوگرم تریاک کرده بودند.

احکام این متهمان که همگی در دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شدند پس از طی مراحل قانونی به تأیید دادستان کل کشور رسید و پس از مخالفت با درخواست عفو این متهمان با استیذان ریاست قوه قضائیه در زندان عادل آباد شیراز به اجرا درآمد.

بر اساس گزارشهای رسیده طی هفته گذشته حد اقل 24 نفر در زندانهای مختلف ایران اعدام شده اند.

شمار اعدامها از زمان به تصدی پست ریاست جمهوری توسط روحانی افزایش چشم گیری داشته است.

بر اساس پاره ای از گزارشها حدود 660 نفر در سال 2013 میلادی در ایران اعدام شدند که 2/3 انها در زمان روحانی به اجرا گذاشته شده.

 

شمار