پنج نفر در شیراز اعدام شدند

بنا بر گزارشهای منتشره حکم اعدام پنج نفر متهم به قاچاق مواد مخدر با احکام دادگاه انقلاب صبح امروز سه شنبه  ۲۴ دی در محل زندان عادل آباد شیراز به اجرا در آمد.

به گزارش مهر، احکام اعدام این افراد که اقدام به حمل و نگهداری مسلحانه ۵۹ کیلوگرم تریاک کرده بودند.

احکام این متهمان که همگی در دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شدند پس از طی مراحل قانونی به تأیید دادستان کل کشور رسید و پس از مخالفت با درخواست عفو این متهمان با استیذان ریاست قوه قضائیه در زندان عادل آباد شیراز به اجرا درآمد.

بر اساس گزارشهای رسیده طی هفته گذشته حد اقل ۲۴ نفر در زندانهای مختلف ایران اعدام شده اند.

شمار اعدامها از زمان به تصدی پست ریاست جمهوری توسط روحانی افزایش چشم گیری داشته است.

بر اساس پاره ای از گزارشها حدود ۶۶۰ نفر در سال ۲۰۱۳ میلادی در ایران اعدام شدند که ۲/۳ انها در زمان روحانی به اجرا گذاشته شده.

 

شمار

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...