پیام خانم مریم رجوی به مناسبت سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی

Rajaviاین روزها سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی است. سلامهای بیکران به قتل عام شدگان و سربداران مجاهد و مبارز در سال۶۷
قدر و منزلت تاریخی و ایدئولوژیکی آن قهرمانان را مردم ایران، نسل در نسل، گواهی کرده و می کنند. آنها که به فتوای خمینی، به خاطر ایستادگی بر سر آرمان آزادی اعدام شده اند.
قهرمانانی که حتی حسرت یک لحظه ندامت از نام و راه مجاهدین را بر دل آخوندهای جنایتکار باقی گذاشتند. درود بر همه آنها.
درود بر صبر و پایداری مادران، پدران و خانواده هایی که سالهاست برای زیارت مزار فرزندانشان به خاوران می روند تا یاد و نام آنها را زنده کنند در حالیکه هیچ نشانی از مزار فرزندانشان ندارند.
۲۵ سال از آن زمان گذشته است، اما این ماجرایی است که هم چنان ادامه دارد.

چرا که در یک تقسیم کار شوم و ننگین، خمینی و آخوندهای او خون زندانیان سیاسی را به زمین ریختند و بعد، مماشاتگران با این رژیم و همدستان و هم خطان این رژیم و انواع فرصت طلبانی که به منافع آخوندها خدمت می کنند، از نظر سیاسی به این جنایت بزرگ امداد رسانده و می رسانند.
اما تاریخ گواهی می کند که آنها شکست خورده اند و مهم ترین مسبب شکست آنها، حضور مقاومت و جنبشی است که با راهبری مسعود تا کنون اجازه نداده است که خون آنها پایمال شود و به عکس راه و آرمان آن قهرمانان را زنده نگه داشته است به ویژه با حضور هزاران مجاهد قهرمان، در لیبرتی و اشرف و پایداری جانانه آنها برای آزادی مردم ایران.
بر اساس همه شواهد، بر اساس نظر حقوقدانان بین المللی و بنا به تصریح نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر، این قتل عام، هم مصداق بارز جنایت علیه بشریت و هم مصداق نسل کشی است.
از آن جایی که نه جنایت علیه بشریت و نه نسل کشی، شامل مرور زمان نمی شود، و از آن جایی که بی پاسخ گذاشتن چنین جنایات بزرگی، تشویق آمران و عاملان آن به ادامه خونریزی است،
من از طرف مردم و مقاومت ایران، از شورای امنیت ملل متحد می خواهم دادگاه ویژه یی برای بررسی پرونده قتل عام زندانیان سیاسی و محاکمه مسئولان آن تشکیل دهد.
هم چنین، به جامعه بین المللی از جمله ایالات متحده، اتحادیه اروپا و سازمان ملل فراخوان می دهم که برای حفاظت از پیشتازان مردم ایران، مجاهدان اشرف و لیبرتی که ادامه دهندگان راه آن قهرمانان سربدار هستند، هر چه سریعتر اقدام کنند.

گرامی باد خاطره تابناک ۳۰هزار زندانی قتل عام شده،
درود بر منیره رجوی، سمبل زندانیان مجاهد قتل عام شده که جرم بزرگش خواهر مسعود بودن و عشق به آزادی بود.
سلام بر ۱۲۰هزار تن از فرزندان رشید مردم ایران که برای آزادی جان باختند
و سلام بر آزادی.
 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...