پیکر افشین اسانلو با حضور نیروهای سرکوبگر به خاک سپرده شد

ousanlooامروز دوشنبه ۳ تیر پیکر افشین اسانلو در تهران در فضای رعب و وحشت در قطعه ۳۳ ردیف ۱۶ شماره ۸ با حضور ماموران  سرکوبگر و لباس شخصی ها  به خاک سپرده شد.

به گفته یکی از نزدیکان خانواده افشین، مقام هایسرکوبگر امنیتی از خانواده او خواسته بودند از دادن شعار خودداری کنند.

بنا بر گرارش خبرگزاری ایسنا سهراب سلیمانی، ‌مدیرکل زندان‌های استان تهران، گفته است که افشین اسانلو پنج شنبه شب به دلیل سکته قلبی در بیمارستان شهید رجایی کرج فوت کرد، اما به گفته خانواده افشین اسانلو،  او هنگامی که به بیمارستان منتقل شد،‌ درگذشته بود.

افشین اسانلو،‌ برادر منصور اسانلو، در سال ۸۸ در تهران بازداشت و به اتهام “اجتماع و تبانی” به پنج سال حبس محکوم شده بود و دوره محکومیتش در اسفندماه آینده به پایان می رسید

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...