چکاوک از میان ما پر کشید!!

با کمال تاسف مطلع شدیم که خانم “عاطفه” مجری و گرداننده رادیو “چکاوک” سحرگاه روز شنبه 23ژوئن (امروز) پس از یک مبارزه طولانی با سرطان از میان ما رخت بست و همچون چکاوک پرواز گرفت.

او هنگام درگذشت 64 سال داشت.

شب آشیان شب‌زده، چکاوک شکسته‌پر
رسیده‌ام به ناکجا، مرا به خانه‌ام ببر

کسی به یاد عشق نیست، کسی به فکر ما شدن
از آن تبار خودشکن تو مانده‌ای و بغض من

از این چراغ مردگی از این بر آب سوختن
از این پرنده کشتن و از این قفس فروختن

چگونه گریه سر کنم که یار غم‌گسار نیست
مرا به خانه‌ام ببر که شهر، شهر یار نیست

مرا به خانه‌ام ببر ستاره دل‌نواز نیست
سکوت نعره می‌زند که شب ترانه‌ساز نیست

مرا به خانه‌ام ببر که عشق در میانه نیست
مرا به خانه‌ام ببر اگر چه خانه، خانه نیست

از این چراغ مردگی از این بر آب سوختن
از این پرنده کشتن و از این قفس فروختن

چگونه گریه سر کنم که یار غم‌گسار نیست
مرا به خانه‌ام ببر که شهر شهر یار نیست

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد (اف اف اف ای) درگذشت این مبارز که سالها با صدای زیبا و تحمل و صبر مبارزه علیه رژیم آخوندی را به پیش میبرد و در جهت افشای جنایتکاران حاکم بر ایران لحظه ای، حتی در بدترین شرایط جسمی، آرامش نداشت، به اعضای خانواده و همچنین دوستداران همکاران وی تسلیت میگوید.

روحش شاد و راهش پر رهرو

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...