ژنو: تظاهرات در مقابل شورای حقوق بشر

همزمان با چهلمین اجلاس شورای حقوق‌بشر ملل ‌متحد در ژنو ایرانیان آزاده و اشرف‌نشانها تظاهراتی مقابل مقر ملل ‌متحد برگزار کردند.

تظاهرکنندگان خواستار محکومیت نقض حقوق‌بشر توسط حکومت آخوندی به‌ویژه قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی دز سال 67 شدند.

شرکت کنندگان در تظاهرات همچنین خواستار ارجاع پرونده جنایات رژیم، به عنوان رکورددار اعدامها در جهان، به شورای امنیت ملل متحد و محاکمه سران رژیم و دست‌اندرکاران جنایت علیه بشریت در جریان قتل‌عام ۶۷ شدند.

بدنبال استعفای جواد ظریف وزیر خارجه رژیم آخوندی و لغو سخنرانی وی در اجلاس شورای حقوق‌بشر، هموطنان شرکت‌کننده در تظاهرات خواستار اخراج نمایندگان دیکتاتوری حاکم بر میهن از ارگانهای سازمان ملل و سپردن کرسی‌های ایران به نمایندگان واقعی مردم ایران یعنی مقاومت ایران شدند.