ویدیوی تکاندهنده: کاخ و کوخ در خراسان

فیلمی تکاندهنده از ثروت اندوزی حاکمان بر ایران و به تباهی کشیدن زندگی مردم. این فیلم بطور واضح اختلاف فاحش طبقاتی در جامعه ایران به زبانی ساده به تصویر میکشد. بدون دلیل نیست که امروز بیش از 80 درصد مردم میهن عزیزمان در زیر مرز فقر زندگی میکنند. برای دانلود این این فیلم اینجا را کلیک کنید

 

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...