کارشناس انرژی رژیم: باید رابطه ما با بانک ها و سیستم مالی دنیا برقرار باشد

رژیم درمانده اخوندی که هنوز از بن بست FATF  درنیامده و هنوز در مصلحت نظام و شورای نگهبان و …  مشغول تصمیم گیری است، ضربه کارساز در لیست قرار گرفتن سپاه را دریافت کرده است.

کارشناس درمانده رژیم که هیچ نقطعه مثبتی  در اینده رژِیم نمیبیند میگوید: آنها به سمت انتخاب سخت ترین روش رفته اند یعنی قصد دارند بیشترین فشار را وارد کنند. اکنون همه چیز به این بستگی دارد که کشورهای دیگر چنین موضوعی را قبول می کنند یا خیر.

وی با دلداری به عناصر رژیم میگوید : کشور ها و شرکت هایی وجود دارند که از ایران نفت خریداری کنند. شرکتی که نترسد آمریکا آن را تحریم کند، می‌تواند از ایران نفت بخرد. یا کشوری مثل ترکیه می تواند این کار را انجام دهد اما هند  و چین  احتمالش بیشتر است که تن به این تحریم ها بدهند اما حدس می‌زنیم که ترکیه این طور نباشد.  هند و چین  بیشترین مقدار نفت را از ایران وارد می‌کنند. باید ببینیم عکس العمل شان چیست.

وی با بیان اینکه مسئله اصلی در حال حاضر فروش نفت نیست، گفت: مسئله اصلی استفاده از منافع صادرات نفت است. باید ساختار های مالی وجود داشته باشد که بشود از طریق آنها از منافع صادرات بهره برد.

قربان همچنین درباره احتمال تصویب FATF در شرایط جدید پیش آمده و چگونگی دریافت منافع و پول حاصل از فروش نفت از کشورهایی مثل چین و هند نیز گفت: اگر تصویب نشود، بدون شک بانک هایی که با ما کار خواهند کرد تعدادشان بسیار بسیار محدود خواهد شد.

قربان  گفت: اما بالاخره رژیم  باید رابطه اش  را با بانک ها و سیستم های مالی دنیا برقرار کنید.

این کارشناس حوزه اقتصاد انرژی همچنین درباره تاثیر تصمیم آمریکا بر قیمت نفت و اینکه آیا این موضوع به زیان خود ترامپ خواهد شد یا نه، گفت: قیمت نفت احتمالا دو، سه درصد تا پنج درصد یا کمی بیشتر افزایش پیدا کند اما این دو سه درصد یا چهار پنج درصد آنقدر نیست که قیمت بنزین را در آمریکا به جایی برساند که تمام شهروندان آمریکایی بر علیه ترامپ بخواهند اقدام کنند. به ویژه آنکه آمریکایی ها قبلا با عربستان سعودی و امارات مذاکره کرده اند که آنها نفت شان را جایگزین نفت ایران کنند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا کاهش صادرات ونزوئلا و لیبی نمی تواند باعث شکست سیاست ترامپ شود، گفت: ونزوئلا که تولیدش کم شده، لیبی هم تولیدش کم شده. یعنی هر اتفاقی که می‌خواست بیفتد افتاده و تاثیرش را گذاشته. در این شرایط، عربستان و امارات هم اضافه تولید خود را در بازار میریزند و خود روسیه هم گفته که به تولید نفت خود اضافه می‌کند. انتخاب