کارفرمای هفت تپه معوقات را نپرداخت، کارگران دوباره اعتراض کردند

به گزارش خبرنگار ایلنا، به‌دنبال پرداخت نشدن معوقات مزدی کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه، اعتراضات صنفی در این واحد صنعتی امروز شنبه (۱۴بهمن ماه) بار دیگر آغاز شده و آنطور که کارگران این واحد صنعتی می‌گویند؛ به دلیل بدحسابی کارفرما، همکاران آنها در بخش‌های کشاورزی و صنعتی با متوقف کردن تولید هنوز در اعتراض صنفی به سر می‌برند.
در مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، نزدیک به ۴ هزار کارگر به‌صورت رسمی، پیمانکاری و روزمزد مشغول به کار هستند و براساس اظهارات کارگران؛ مطالبات مزدی کارگران رسمی سه ماه به تاخیر افتاده و کارگران پیمانکاری و روزمزد نیز دوم ماه مطالبات مزدی از کارفرما طلبکارند.
به گفته کارگران، جدا از مطالبات مزدی پرداخت نشده، پاداش و بهربرداری سال‌های ۹۴ و ۹۵ به همراه ۸ ماه حق بن سال ۹۵ آنها پرداخت نشده و با وجود آنکه قرار بود کارفرمای جدید، مسئولیت تسویه این مطالبات را برعهده بگیرد اما هنوز مبلغی به آنها پرداخت نشده‌است.
کارگران کشت و صنعت هفت تپه با یادآوری اینکه پس از اتفاقاتی که در جریان تجمعات اواخر پاییز و اوایل زمستان امسال آنها افتاد، مسئولان دولتی؛ مدیریت خصوصی را ملزم کردند در کنار پرداخت طلب جاری، سایر معوقات قبلی را پرداخت کند، افزودند: مطالبات معوقه را که نگرفتیم هیچ، قرار بود کارفرما با همه کارگران روزمزدی شرکت قرارداد ۸۹ روزه امضا کند که آنهم عملی نشده است.
آنها در خاتمه ادامه دادند: مسئولان دولتی می‌توانند در صورت بدحسابی مدیریت بخش خصوصی مجتمع نیشکر هفت تپه، وی را به انجام تعهدای که در برابر کارگران دارد، ملزم کنند.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...