کارگران شیر و لبنیات و تجمع در روز کارگر

بیش از ۶۰۰ کارگر کارخانجات شیر و لبنیات استان اصفهان ضمن صدور بیانیه ای اعلام کرده اند راس ساعت ۹ صبح ۱۱ اردیبهشت ماه سال ۹۲ در محوطه مجتمع اداری باغ غدیر اصفهان تجمع کرده تا خواستهای خود را به اطلاع مسئولان برسانند .

یکی از کارگران این صنعت اعلام کرده است چندین محل برای تجمع در نظر گرفته شده و اگر ماموران امنیتی رژیم مانع تجمع شوند، در محل دیگری تجمع را برگزار میکنیم
این فرد میگوید : طی ده ها جلسه با کارگران این بخش از صنعت کشور در اصفهان تصمیم گرفته شد تا بعد از تجمع بیانیه ای خوانده شود و در آن اعلام گردد کارگران صنعت تولید لبنیات دست به اعتصاب یک هفتگی میزنند تا شاید حکومت به کمترین خواسته های آنان توجه نماید.

لازم به ذکر است با توجه به شرایط خاص این صنعت، در صورتیکه کارگران حتی یک روز دست به اعتصاب بزنند، بخش عظیمی از بازار با مشکلات جدی مواجه میشود.

 

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...