کارگران و کشاورزان ایران خود را اماده روز کارگر میکنند

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به وضعیت اسفبار درمان جامعه کارگری و همچنین بالا رفتن هزینه‌های درمان طی چهار سال گذشته گفت:

پیشنهاد ما به ستاد مرکزی گرامیداشت هفته کارگر این بوده که در روز یازدهم اردیبهشت ماه که روز جهانی کارگر نام گرفته است،

کارگران با تجمع در برابر وزارت بهداشت مراتب اعتراض و ناخشنودی خود به سیاست‌های این وزارتخانه را به گوش مسوولان و تصمیم‌گیران این وزارتخانه برسانند.

صادقی تصریح کرد:‌ سیاست‌های غلطی که طی چهار سال گذشته وزارت بهداشت در پیش گرفته، موجب شده تا هزینه‌های درمان در کشور به نفع یک قشر خاص تا چند برابر افزایش پیدا کند و صندوق‌های بازنشستگی دچار بحران شوند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ادامه داد: وضعیت صندوق‌های بازنشستگی ازجمله صندوق تامین اجتماعی به گونه‌ای است که این سازمان حتی در پرداخت مستمری بازنشستگان دچار مشکل شده و تداوم این روند یعنی ایجاد بحران‌های بزرگ برای کشور که وزارت بهداشت باید پاسخگوی تبعات این بحران‌ها در کشور باشند.

وی گفت: ما کارگران به هیچ وجه از حق خود کوتاه نخواهیم آمد و با تجمع در برابر وزارت بهداشت از مسوولان این وزارتخانه می‌خواهیم که تکلیف ما کارگران را روشن کنند و بدانند جامعه کارگری اجازه تعدی و دست‌اندازی به منابع کارگران را به هیچ‌کس نخواهد داد.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...