کارگران کارخانجات قزوین: «جامعه کارگری فریادرسی ندارد»

دست‌کم دو گروه کارگران کارخانجات در استان قزوین در مقابل فرمانداری شهر تاکستان تجمع کردند.

این معترضان از کارگران دو کارخانه «فولاد قزوین» و «آرمان شفق» در استان قزوین هستند که صبح یکشنبه ۶ اسفند مقابل ساختمان فرمانداری تاکستان تجمع کردند.

آنها به عدم پرداخت چند ماه از معوقات خود معترض هستند.

این کارگران با پارچه‌نوشت هایی با مضمون «جامعه کارگری فریادرسی ندارد» تجمع کردند.

ایلنا در گزارشی نوشت این کارگران مهمترین مطالبه خود را دریافت حقوق سه ماه اخیر و عیدی و پاداش پایان سال عنوان کردند.

کارگران معترض می گویند از ماه آبان حق بیمه کارگران این دو کارخانه به تامین اجتماعی پرداخت نشده است.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...