کارگران کیان تایر برای چندمین بار مقابل وزارت صنعت تجمع کردند

خبرگزاری فارس :در این تجمع اعتراضی که با حضور حدود 300 نفر از کارگران کیان تایر برگزار شد، شعارهایی در اعتراض به سوءمدیریت این کارخانه و در راستای حفظ تولید و اشتغال آن داده می‌شد.
یکی از کارگران معترض به خبرنگار فارس گفت: کیان تایر به بخش خصوصی واگذار شده و هم اکنون با مشکل گردش مالی،نقدینگی، تامین مواد اولیه و افت شدید تولید روبرو است.
وی ادامه داد: تولید کارخانه از 50 تن در روز به 20 تن رسیده و علی رغم اینکه در 9 ماهه اخیر و تشدید بحران تولید، حقوق کارکنان پرداخت شده است اما ما نگران دریافت عیدی و مطالبات پایان سال خود هستیم.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...