کارگر میمیرد، ذلت نمی پذیرید

به گفته فضای مجازی  و به نقل از فرماندار شهرستان مسجد سلیمان ، عصر روز یکشنبه 27ابان ماه در پی درگیری سرکارگر چینی با کارگر ایرانی که منجر به درگیری به قول رژیم مختصری گردید سرکارگر ایرانی شکسته شد و وی را به بیمارستان منتقل کردند.

در پی این حادثه کارگران از صبح امروز دوشنبه تجمع اعتراضی  و تحصنی در پتروشیمی مسجد سلیمان در دفاع از کارگر ایرانی انجام دادند و مانع ورود کارگران چینی به محوطه کارگاهی  شدند و کارگران چینی را به سایت استراحت خود بازگرداندند.

به گفته فرماندار رژیم در این درگیری تعدادی از دوچرخه های کارگران چینی که با آن به محوطه کارگاهی رفت و آمد می کردند توسط کارگران ایرانی معترض تخریب و به آتش کشیده شد.

رژیم از ترس تظاهرات و اعتراضات کارگران امرور پتروشیمی مسجد سلیمان را کاملا تعطیل کرد.

کارگران ایرانی با پای پیدا مسافت بسیار زیادی را طی میکنند کارگران چینی همگی با دوچرخه تردد میکنند که امروز در همان محل به اتش کشیده شد. فرارو