کاشی «ایرانا» با تمام شکوهش فروپاشید

«عزیزه شریفی» با اشاره به تعطیلی واحدهای کاشی و سرامیک و گسترش روزافزونِ عمقِ بحران در واحدهایی که برای سرپا ایستادن، دست و پا می‌زنند، گفت: مسئولان در قبال مشکلات واحدهایِ تولیدی خود را به خواب زده‌اند؛ چراکه کم هزینه‌‌ترین کاری که می‌توانند انجام دهند؛ همین است.

وی که پیش از این نماینده کارگران کارخانه کاشی و سرامیک ایرانا بود، گفت: ایرانا با تمام شکوهی که داشت از هم پاشید و کک کسی هم نگزید؛ چراکه خواب مسئولان دولتی عمیق است و بیکاری کارگران برای آنها موضوع نگران‌کننده‌ای نیست.

عضو هیات مدیره مجمع نمایندگان کارگری استان تهران  افزود: دیر نیست که تعداد بیشتری از کارخانه‌های کاشی و سرامیک به سرونشت ایرانا دچار شوند،

شریفی با بیان اینکه دولت آنگونه که برای حل مشکلات کشورهای همسایه عزم خود را جلب کرده است، برای حل مشکلات داخل عزمی ندارد، وی گفت: اگر بلد هستید که مشکلات بیگانه را حل کنید پس می‌توانید که مشکلات داخلی را هم حل کنید اما چرا نمی‌کنید؟! من می‌گویم که آنها در قبال کارگران و تولیدکنندگان به درجه «کمالِ بی‌مسئولیتی» ارتقا یافته‌اند و تنها می‌خواهند که روز خود را شب کنند. ایلنا،