کتاب – کُفرستان! محمود نیشابوری


KOFRESTAN1کُفرستان: 

فجایع اجتماعی در حاکمیت پلیدان زمان آخوندهای ضد بشر، به صورت یک اپیدمی و یک فاجعه فرا گیر و دردناکی، چنان انسانهای ستمدیده و محروم را در بند کشانده که خلاصی از آن تنها با  سقوط رژیم آخوندی

امکانپذیر است. بدون شک تا این نابخردان بر اریکه قدرت غصب شده تکیه زده اند، این گونه ناهنجاریهای اجتماعی  بیشتر هم می شود.

داستانی واقعی که تنها گوشه ای بسیار اندک از جنایات این دژخیمان را بر ملا می کند. علاوه بر این ایستادگیها ی قهرمانان داستان  خود گواه عزم بی امان مردم برای به زیر کشیدن رژیم جهل و مردم فریب است.

 با تشکر، هر گونه اشتباه و یا موضوعی را در داستان نتوانسته ام خوب باز گو کنم، ببخشید، بضاعت قلم حتما کارش را خوب انجام نداده است.ً

محمود نیشابوری

برای خواندن این کتاب اینجا را کلیک کنید

pdf

pdf

 

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...