کتاب – کُفرستان! محمود نیشابوری


KOFRESTAN1کُفرستان: 

فجايع اجتماعي در حاكميت پليدان زمان آخوندهاي ضد بشر، به صورت يك اپيدمي و يك فاجعه فرا گير و دردناكي، چنان انسانهاي ستمديده و محروم را در بند كشانده كه خلاصي از آن تنها با  سقوط رژيم آخوندي

امكانپذير است. بدون شك تا اين نابخردان بر اريكه قدرت غصب شده تكيه زده اند، اين گونه ناهنجاريهاي اجتماعي  بيشتر هم مي شود.

داستاني واقعي كه تنها گوشه اي بسيار اندك از جنايات اين دژخيمان را بر ملا مي كند. علاوه بر اين ايستادگيها ي قهرمانان داستان  خود گواه عزم بي امان مردم براي به زير كشيدن رژيم جهل و مردم فريب است.

 با تشكر، هر گونه اشتباه و يا موضوعي را در داستان نتوانسته ام خوب باز گو كنم، ببخشيد، بضاعت قلم حتما كارش را خوب انجام نداده است.ً

محمود نيشابوري

برای خواندن این کتاب اینجا را کلیک کنید

pdf

pdf

 

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...