کتک خوردن یک آخوند فضول حکومتی در اسلامشهر توسط یک جوان بوکسور

یک آخوند فضول حکومتی بنام محسن فراهانی، زمانی که در اسلامشهر برای تعدادی از جوانان مزاحمت ایجاد کرده بود، توسط یک جوان بوکسور بشدت کتک خورد.

خبرگزاری حکومتی میزان، متعلق به قوه جنایتکار قضائیه حکومتی، ضمن اعتراف به نارضایتی های عمیق مردمی در اسلامشهر، گفت: پس از حواشی ایجاد شده حول مسائل فرهنگی اسلامشهر در هفته های اخیر، این بار در اتفاقی تازه افرادی که در حال انجام اقدامات غیراخلاقی در یکی از محلات اسلامشهر بودند، بدون توجه به جایگاه روحانیت و به صرف سوال یک روحانی از آنها، وی را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

آخوند حکومتی خود اعتراف می کند که وقتی که برای این جوانان به بهانه “امر به معروف و نهی از منکر” مزاحمت ایجاد کرده است، یکی از این جوانان که بوکسور بوده است بشدت وی را کتک زده و حسابی گوش مالی اش داده است.

آخوند فضول حکومتی، محسن فراهانی به خبرگزاری حکومتی میزان گفت: پیشانی، سمت چپ و راست گردن، روی گونه ها و چشمان من در این درگیری آسیب دید و در آن میان تنها کاری که من انجام دادم بستن گاردم بود تا با چاقو به من ضربه نزند.

آخوند حکومتی محسن فراهانی با وحشت به خبرگزاری یاد شده گفت: گله من این است که حتما باید برای من هم اتفاقی مثل شهید خلیلی یا دو فقره دیگری که چشمشان تخلیه شد بیفتد تا مسئولان پیگیر چنین اموری شوند.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...