کرونا به جان مقامات رژیم افتاده است

تست ابتلای دکتر حریرچی به کرونا مثبت شد

مشاور وزیر بهداشت گفت: تست کرونای معاون کل وزارت بهداشت که در چند روز گذشته در خط مقدم مبارزه با کرونا حضور داشت، مثبت اعلام شد. 


او نوشته است: «تست کرونای دکتر حریرچی معاون کل وزارت بهداشت که در چند روز گذشته در خط مقدم مبارزه با کرونا حضور داشت، مثبت اعلام شد.»

3

منبع: جماران

در گذشت یکی از اعضای دفتر آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی بر اثر کرونا/ قرنطینه آیت الله شبیری زنجانی

در گذشت یکی از اعضای دفتر آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی برقرنطینه آیت الله شبیری زنجانی

امتداد: “در پی درگذشت آقای حاج سید مجتبی فاضلی مسئول اجرایی و مالی دفتر آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی بر اثر بیماری کرونا کلیه اعضاء دفتر و بستگان وى تحت قرنطینه قرار گرفته‌اند تا مورد معاینه و در صورت لزوم آزمایش قرار بگیرند. در پی این واقعه حضرت آیت‌الله نیز در قرنطینه قرار گرفته‌اند.”