کر امامان جمعه خامنه ای: ما توطئه دشمن در منطقه را پاسخ میدهیم

امامان جمعه : جمهوری اسلامی مقتدرانه توطئه دشمنان در منطقه را قاطعانه پاسخ می دهد

در یک کر هماهنگ در نماز جمعه های این هفته خامنه ای، سوزش و شکایت از عادی سازی ارتباط کشورهای عربی با اسرائیل بود و کار را به تهدید و ارعاب این کشورها نیز کشاند. محورهای سخنان انها به شرح زیر است:

به نوشته ایرنا، “مسئولان نظام، برای خروج از برجام و پروتکل‌های الحاقی متناسب با اقدامات دشمنان آمادگی داشته‌باشند تا پاسخ کوبنده‌ای به دشمنان خائن بدهیم.  بنا بر گفته خامنه ای،  آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها قابل اطمینان نیستند، آمریکا از برجام خارج شد و کشورهای اروپایی با روش خود دنباله رو اهداف و مقاصد آمریکا هستند تا اهداف ایرانیان را با تمدید تحریم تسلیحاتی مختل کنند.”

“امارات با باز کردن پای اسرائیل به منطقه به دنیای عرب و جهان اسلام خیانت کرد. “

” با آمدن ترامپ، آمریکا از برجام نافرجام خارج‌شده و اروپاییان را خود در برجام باقی گذاشتند که به تعبیر خامنه ای، اروپایی‌ها یک طرح چرندی به نام اینستکس  به ایران عرضه کردند.”

“جمهوری اسلامی ایران مقتدرانه هرگونه تحرک و توطئه دشمنان در منطقه را قاطعانه و به موقع پاسخ می دهد. نخبگان و ملت‌های مسلمان اجازه ندهند پای رژیم جعلی اسرائیل در منطقه و خلیج فارس باز شود.”