کسری بودجه سه هزار میلیارد تومانی آموزش و پرورش

ناگفته‌های بودجه ۳۳هزار میلیارد تومانی آموزش و پرورش/ محکم‌کاری برای پرداخت پاداش فرهنگیان بازنشسته
کسری بودجه سه هزار میلیارد تومانی آموزش و پرورش
الهیار ترکمن در خصوص کسری بودجه وزارت آموزش و پرورش، اظهار داشت: اگر بخواهیم براساس عملکرد حساب کنیم، چیزی حدود 3 هزار میلیارد تومان کسری داریم که این موضوع را به نمایندگان مجلس و دولت ارائه کرده‌ایم.

 

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...